Algemene voorwaarden

AlGEMENE VOORWAARDEN

Muziek selectie
De redactie van LLUID behoudt het recht om inzendingen van nieuwe muziek niet te behandelen wanneer de gestuurde muziek niet binnen de cultuur van de website past of wanneer er geen tijd voor is. Dagelijks krijgen wij zo veel muziek binnen dat er een strenge selectie gemaakt moet worden. Als we binnen een week niet reageren of uw muziek niet publiceren is één van bovenstaande redenen van kracht en heeft het geen zin om follow-up mailtjes te sturen.

Foto gebruik
Meegestuurde persfoto’s van artiesten mogen door LLUID gebruikt worden in latere berichten over de betreffende artiest.

Publicatie
De foto’s die door onze fotograferen gemaakt worden van liveshows mogen door LLUID ten alle tijden geplaatst worden op social media of gebruikt worden in artikelen op lluid.nl. Daarbuiten blijven de foto’s creatief eigendom van de betreffende fotograaf, wat betekent dat als een derde partij de foto’s wil publiceren of commercieel wilt gebruiken er contact met de fotograaf gezocht zal moeten worden (kan via ons) om tot een afspraak daarover te komen.

Versie 1.0
21-05-2019