INTERVIEW: Tim Nordwind from OK Go: “A weird idea is always a good idea”

Share on facebook
Share on twitter
Share on reddit
Share on email

ENGLISH VERSION BELOW

Door: Marianne Hansum & Jaap Smit

Is je baard magisch?” riep een fan vanuit het publiek naar Tim Nordwind, de bassist van OK Go, toen ze op 10 februari in Paradiso Amsterdam stonden. Hij bevestigde grappend wat we eigenlijk allemaal al dachten; wanneer je briljante videoclips kan maken heb een bepaalde magie nodig. LLUID praatte met hem voor de show over het nieuwe album Hungry Ghosts, ‘nerdy’ guilty pleasures en hun magische videoclips.

Wat is de link tussen de albumtitel Hungry Ghosts en de thema’s in de nummers?

Wij zien ‘hongerige geesten’ als dingen die leven in de kloof tussen wat mensen verlangen en de realiteit, ze leven van de spanning die er tussen die twee soms bestaat. Veel nummers gaan over relaties of over ontevredenheid over wat we nu hebben. Veel mensen hebben weinig controle over dat verlangen en laten alles maar gebeuren. Een aantal nummers gaan over verlangens en waar je doorheen moet gaan om die doelen te bereiken. Wij zelf doen ook zeker niet alle goede dingen en andere mensen ook niet. Dat maakt je niet per definitie een slecht persoon, het leven gaat gewoon door!

Dit album heeft meer dan normaal een elektronische touch, is dat bewust gedaan?

Dat hebben we inderdaad expres gedaan. Voor ons derde album, Of The Blue Color Off The Sky, zijn we twee en een half jaar onderweg geweest voor tours en het maken van videoclips. Omdat je toch af en toe wat muziek wilt schrijven, ben je vaak in de weer met computerprogramma’s. Toen we voor dit album in de studio doken, lieten we elkaar onze demo’s horen. Verrassend genoeg klonk het allemaal beter dan verwacht. Bijvoorbeeld, als iemand een elektronisch melodietje had geprogrammeerd voor de gitaar, namen we het niet meer op met een echte gitaar maar lieten we het elektronische deuntje staan. Waarschijnlijk zul je dit in de toekomst blijven horen, maar we zijn niet van plan onze rock-achtergrond weg te stoppen. Het is gewoon heel interessant om met elektronisch geluid te spelen, heel spannend!

Jullie schreven een nummer voor de soundtrack van de film Hot Tub Time Machine 2, een film over een stelletje nerds. Wat zijn jullie ‘nerdy’ guilty pleasures?

Ikzelf ben een specifieke nerd, ik houd bijvoorbeeld erg van muziektheater. Onze gitarist Andy programmeert apps, hij houd zich dus meer bezig met technologie. Zanger Damian is een echte wetenschap-nerd, hij heeft altijd wel interessante weetjes over wetenschappelijke dingen. Onze drummer Dan is een nerd op het gebied van dance-muziek. Hij kent alle kleine details van zelfs de meest obscure DJ’s.

Over Andy’s apps; hij maakte een tijdje terug de app Say The Same Thing. Kunnen we in de toekomst nog meer apps van OK Go verwachten?

Momenteel werken we eraan om Say The Same Thing te vertalen naar een spelshow op de televisie, dus hopelijk lukt dat een beetje. Andy heeft zijn eigen app-bedrijfje, maar er zullen zeker meer apps van OK Go in de toekomst komen.

Foto Tim Nordwind 4LLUID-gastredacteuren Anne en Marianne en Tim Nordwind in het midden (Foto: Anne van Meerveld)

Terug naar de tijdmachine van Hot Tube Time Machine 2. Als jij zou kunnen tijdreizen, naar welke tijd zou je reizen?

Waarschijnlijk zou ik naar de jaren zestig in Parijs reizen. Het lijkt me een leuke en hippe tijd om in te leven, de muziek van toen vind ik erg gaaf, bijvoorbeeld Brigitte Bardot. Ik zou eigenlijk wel naar elke maffe tijd willen reizen, zolang het maar niet deze tijd is, haha.

Jullie maken veel innovatieve videoclips voor jullie nummers. Hoe ziet het eruit wanneer jullie weer aan ideeën moeten komen voor een clip?

Het vinden van een goed idee is eigenlijk maar vijf tot tien procent van het goed laten slagen van een videoproject. De goede ideeën komen altijd wel bovendrijven wanneer we met z’n allen in een ruimte zitten totdat iemand iets roept van “zou het tof zijn om een enorme rube goldberg-machine te bouwen?”Tegenwoordig weten we dat ieder maf idee een hit kan worden. Het vinden van dat ene idee is in contrast maar een klein onderdeel. Als we eenmaal iets hebben gaan we kijken met wie we samen kunnen werken, mensen die meer weten over het concept waarmee we willen werken. We sluiten ons dan op voor een goede brainstormsessie. We maken een video meestal in een periode die varieert tussen drie weken en drie maanden. Die periode geeft ons tijd om een idee goed door te denken. In dat proces worden veel ideeën weggegooid, of pakken schijnbare foutjes goed uit, die we uiteindelijk gebruiken. Wanneer we werken aan onze muziek, zijn we in ons hoofd ook echt alleen bezig met muziek. Maar zodra we daarmee klaar zijn verleggen we onze focus naar live shows en video’s. Normaal heeft de inhoud van de videoclip weinig te maken met de tekst in het nummer, die verbinding is er bijna nooit. We kwamen wel dichtbij met de video voor The Writing’s On The Wall. Dat nummer gaat over een relatie tussen twee mensen die elkaar eigenlijk niet goed samen kunnen leven. Het concept van optische illusies paste wel goed in dat thema. We kozen niet expres voor dat concept, we hadden gewoon geluk dat de twee met elkaar rijmden.

Lees een recensie van hun album Hungry Ghosts hier.

Lees een recensie van hun show in Paradiso hier.


OK-Go-stripes

By Marianne Hansum & Jaap Smit

“Is your beard magic?” yelled a Dutch fan from the audience to Tim Nordwind, the bass player from OK Go, when they played Paradiso, Amsterdam on february 10. He jokingly confirmed what we all thought; when you can make briljant videoclips like OK Go does, you need some kind of magic. LLUID talked to him before the show, about their new album Hungry Ghosts, their nerdy guilty pleasures and their magical music video’s.

What is the connection between the album title Hungry Ghosts and the lyrical theme of the album?

We see hungry ghosts as things that live in the gap between what people desire and reality, they feed of the weird energy between those two. A lot of songs are about relationships or about having one thing but wanting the other. Most people don’t control that desire, and just let it happen. Some songs are about desiring things and what you must go through to get there. We probably don’t do all the right things and other people don’t do the right things, but that doesn’t make you a bad person, life goes on!

This album has a more electronic touch, was that on purpose?

We did it on purpose. For our third album, Of The Blue Color Off The Sky, we were on tour for two and a half year and we made a lot of video’s, so a lot of time was spent away from home and studio’s. Because we were on the road a lot, we used our laptops and became better at programming electronic music. When we finally got into the studio’s we showed each other our demo’s, and things started to sound better than usual. For example, if there was a sound programmed for guitar, we wouldn’t even record that melody with an actual guitar, because the programmed sound sounded better and more interesting. I guess you’ll hear more of that in the future. We won’t push away our rock-background, but I think it is interesting to play with electronic sounds, it’s exciting!

You wrote a song for Hot Tub Time Machine 2, which is a movie about a bunch of nerds. What are your nerdy guilty pleasures?

I come from a specific kind of nerd, I like music theater a lot. Our guitarist Andy is programming apps, he is a tech-side of nerd and Damien is a pop science nerd: he knows a lot of popular scientific theories. Drummer Dan is an EDM-nerd, he knows every little fact about producers from all over the world.

Andy made the app Say The Same Thing some time ago. Can we expect more apps in the future?

Right know we are making Say The Same Thing into a televised game show, so fingers crossed that’ll work out. Andy has his own seperate app company, but there will be more apps in the OK Go world.

Foto Tim Nordwind 4LLUID-guesteditors Anne and Marianne and Tim Nordwind in the middle (Photo: Anne van Meerveld)

Back to the timetraveling in Hot Tub Time Machine 2, if you could timetravel, to which period would you travel?

Probably to the 1960’s in Paris, it seems a fun and hip time to be alive and I like the pop music from France in that decade, for example Brigitte Bardot. Basically I would travel to any weird decade that I don’t live in today, haha.

You create a lot of innovative videoclips for your songs. What does it look like when you are trying to get an idea for your videoclips?

The good idea-part of it is five to ten percent of executing the idea well. Usually the good-idea part is us joking around till someone’s says “would it be cool to make a huge rube goldberg machine?” We now know that a weird idea is always a good idea. That is just a small part of the whole process. From there we look for collaborators who know more about concepts we wanna work with and then we use a lot of time to get everyone in a room to come up with ideas. It’s a three week to three month process. It allows us to brainstorm and to try out things with the concepts we use. We also scrap a lot, but sometimes there are mistakes that ends up being really cool, so we keep it. When we work on music we only think about the music, but once we are done with that we have to focus on liveshows and video’s. Generally the video’s don’t always line up with the mood of the music, there’s not always a connection. The closest we got was with the video for The Writing’s On The Wall. That song is about a relationship between two people who don’t see eye to eye. The concept of optical illusions fits really well in that theme. We didn’t work with that concept on purpose because of the meaning of that song, we were lucky the two lined up.

Read a review of their album Hungry Ghosts here.

Read a review of their show in Paradiso here.

 

Of lees dit